Estimados pais :

Podese abonar o recibo do Anpa CEIP Porto-Cabeiro ata o 1 de octubro, cuncusto de 13€ por familia, en ABANCA(Novocaixagalicia) no nº de conta

ES75 2080 5059 3230 4000 4727

indicando o nome do alumno e o curso no que esta.

A Anpa seguirá subvencionando parte das excursións que se leven a cabo no curso.

Segundo o acordado na asamblea de socios o custo do recibo do ANPA estará penalizado da seguinte maneira:

Dende o 1de octubro ata o fin do 1º trimestre  26€

Durante o 2º trimestre  39€

E no 3º trimestre  52€